Tagasiside või küsimus

MTÜ interEST

Alustasime oma tegevust aastal 2016, kui tekkis idee ise midagi tagasi anda ning oma aastaid rahvusvahelistes noorteprojektides kogutud kogemusi teiste noortega jagada. Idee teostuseks kirjutasime Erasmus+ programmi projektitaotluse noortevahetuse elluviimiseks. Meie rõõmuks sai see ka kohe rahastuse! Nii toimuski meie esimene ametlik tegevus  mitteformaalse noortegrupina "interEST" 2017 aasta suvel. Selleks oli Erasmus+ noortevahetus "Oh My Sugar!". Noortevahetuse eesmärk oli noorte teadlikkuse tõstmine ebatervislikust toidust ja päevas tarbitavast liigsest suhkrust. Meie sooviks oli panna noori kriitiliselt mõtlema oma igapäeva valikute üle, mida nad oma toiduga seoses teevad ja kuidas nende otsused tervist mõjutavad. Meie esimene ettevõtmine läks väga edukalt ning nii osalejad kui meie ise korraldajatena jäime selle kogemusega väga rahule!

Järgmise tegevusena seadsime sihiks uue noortevahetuse korraldamise, mille sidusime endiselt oma südamelähedase teema ehk kriitilise mõtlemisega, kuid seekord otsustasime sellele läheneda hoopis teise huvipakkuva vaatenurga alt. Selleks olid vandenõuteooriad ja seeläbi kriitilise mõtlemise ning meediakirjaoskuse arendamine. Nii sündiski noortevahetus "consPIRACY", mis toimus 2019 aastal. Oma tegevustes peame tähtsaks just kaasavate ja lõbusate mitteformaalse õppe meetodite kasutamist ning seeläbi noorte mitteformaalse õppe toetamist. Oluline on noorte iseenda õpikogemuse tunnustama õppimine ning me keskendumegi sellele, et noored oma saadud kogemusi ja teadmisi teadlikult märkama õpiksid. 

2020 aastal toimuma pidanud, kuid 2021 aastasse lükatud noortevahetus "NOT* for everyone" on taas uus ja huvitav teemakäsitlus noorte kriitilise mõtlemise arendamiseks. Seekord teeme seda säästva ja jätkusuutliku eluviisi kaudu ning tarbijaühiskonnaga seonduvatel teemadel. Oma tegevusi planeerides peame alati silmas ka noorte suunamist ettevõtlikkuse ning edasipüüdliku mõtteviisi poole. Meie jaoks on rahvusvahelistes projektides oluline ka kultuuridevahelise dialoogi edendamine ja maailmapildi avardamine. Samuti oleme endiselt edendamas tervislikku ja liikuvat eluviisi, mistõttu toimub noortevahetus jalgratastel. 10 päeva jooksul külastame mitmeid jätkusuutlikku ja tervist edendavaid ettevõtteid, millest inspiratsiooni saada. 2021 aastal toimub teinegi noortevahetus, mille läbivaks teemaks on samuti jätkusuutlik eluviis ja teadlik valik toitumisel ning liikumisel. 

Lastelaager, mida korraldame, pakub võimalust meie kogemusi jagada ka noorematele kui noortevahetuse sihtgrupp ette näeb. Peame oluliseks, et lapsed oskaksid juba noores eas teadlikke valikuid teha ning saada aru oma valikute tagajärgedest näiteks toitumise või liikumise osas. Peame tähtsaks laste teadmiste mitmekesisust ning oskust luua seoseid erinevate teemade vahel, mistõttu pakume ka oma laagris lastele laia teemaderingi. See loob lapsele võimaluse õppida uusi asju läbi mänguliste tegevuste ning katsetada ja avastada ise oma suund ja käsitlusnurk igale teemale. Laagris toimuvad tegevused ja teemad on kõik suunatud sellele, et arendada lapses ettevõtlikkust ja loovust ning panna proovile ja motiveerida lapsi ise mõtlema ja välja töötama lahendusi. Loomulikult veedame laagris ka rohkelt aega värskes õhus sportlikke tegevusi tehes!

Meie peamine soov tegutseda tuleb sellest, et näeme lastes ja noortes ühiskonna arendajaid ja eestvedajaid, kelle võimuses on luua muutust. Toetame ja loome noortele võimalusi huvitavateks ja enesearengut toetavateks tegevusteks läbi mitteformaalse hariduse nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. 


Kontaktandmed

MTÜ interEST
Registrikood 80593391
interest@interest.edu.ee


Pank
IBAN: EE177700771006068760 
BIC/SWIFT: LHVBEE22


MTÜ interEST juhatuse liikmed